உறவின் மேலான உயிர்

எங்கிருந்தோ வந்தோம்
ஏகாதிபத்திய வாழ்வை துவங்கினோம்
முன்பின் அறியா முகங்களிடையே
உலகப்போரினும் கொடிய
உறவுப்போரில்
முதலாமாண்டு மடிந்துவிட
இரண்டாமாண்டில் எனக்கு கவசம் தரித்தாய்!!!

உன் ரசனைக்கும் என் ரசனைக்கும்
ஒளியாண்டு தொலைவு
இருந்தும் நட்பித்தோம்,

மணிக்கணக்கில்
கதையளந்தோம்
கதைகளில்
ஒருவரையொருவர் அளந்தோம்,

அடிவானத்தை மீறிய உலகினழகை
பயங்களற்ற நம் சிறு இதயங்களின்
சிரிப்பில் கண்டோம்!

நட்பின் துரோகத்தை சொல்லியழுகையில்
நண்பனாக இருந்து ஆறுதல் சொல்வது சரியல்லவென நானும்

உறவின் ஏமாற்றத்திற்கு
தோழனாய் இருந்து ஆறுதல் சொல்ல
முடியாதென நீயும்
யதார்த்தம் உடைத்தோம்…

என்உன் வாழ்வில்,
உன்என் இடம்குறித்த சிந்தனைகள்
எழவேயில்லை…
ஒன்றுமற்ற ஒன்று!
ஏதுமற்ற உறவு!!
இழந்தாலும் பெற்றாலும் சமநிலை!!!
முழுக்க வெற்றிடம்….

என்உன்
வெற்றிடம் முழுக்க
உன்என்……
உறவினும் மேலான உயிர்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s